De Friese Wouden hebben diverse parels te bieden, maar deze kunnen nog beter vermarkt worden. Vanuit een gezamenlijke strategie moet meer aan promotie gedaan worden. Dit wordt uitgevoerd vanuit de regio in nauwe samenwerking met de Friese Marketingorganisatie Merk Fryslân.

Naast effort om de gast naar de regio te halen is het ook van groot belang om de toeristen en de eigen bewoners in de regio goed te informeren, aangenaam te onthalen en activiteiten te laten ondernemen.

Vermarkten bestaat dus uit 2 pijlers:

  • Promotie en profileren; de schatten van de Friese Wouden goed voor het voetlicht brengen met als doel meer bezoekers naar de regio te halen.
  • Informatieverstrekking en gastheerschap; Als de gast in de regio is, deze zo goed mogelijk van dienst zijn door informeren en een aangenaam verblijf verzorgen.

Via deze pagina vindt u informatie over de diverse projecten