Platforms in de regio

 

In de Friese Wouden zijn er heel veel groepen ondernemers, en actieve burgers die samen werken, aan promotie, aan arrangementen en om de toerist goed te informeren of te bedienen.

Het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden is de overkoepelende organisatie die met regelmaat afstemt met de platforms, om gezamenlijk de doelen te bepalen en de uitvoering op elkaar af te stemmen. 

De platforms zijn soms georienteerd op een bepaald gebied en andere keren is het een groep die thematisch met elkaar samenwerkt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van diverse regionale platforms/samenwerkingsverbanden (zonder de illusie te hebben volledig te zijn):

 

 

Contactpersoon

E-mailadres

De Frije Wiken

Greet Musch en  Ate Eijer

Ate Eijer:  ateeijer@gmail.com

Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud

Voorzitter: Oeds Westerhof

oedswesterhof@2018.nl  of via suzannepeeters@2018.nl

Heerenveen 'n Gouden Plak/ondernemersver.

Voorzitter: Tjitte De Wolff en programmamanager Alvin Sibbald

 

info@ngoudenplak.nl

Watersport collectief Akkrum Nes

samenwerkingsverband PB, Ondernemersvereniging en aantal andere partijen

Aize Wijnstra (voorzitter PB) en

Wiebren Jongbloed (voorzitter VOAN)

Voorzitter@akkrum-nes.nl / a.wijnstra@live.nl

bestuur@voan.nl / secretariaat@verenigdeondernemersakkrum.nl

St. Fryske Frucht

Tjitte de Wolff en  Henk Markus en Simon Lamsma

info@fryskefrucht.frl

St. De Tijd

Secretaris: Peter Wouda

p.wouda@stichtingtijd.nl

STREAM

Tineke de Groot

tinekedegroot@stream.frl

 

 

 

Ondernemver Beetsterzwaag

secretaris mevrouw Krista Visser, Van Harinxmaweg 2, 9244 CJ Beetsterzwaag

Nicolien.vanduuren@gmail.com 

Voorzitter ....

Bakkeveen, TIP/PB/3-provincien

 

Jan van Dalen

Gerrie Wouters

Hedwig Roozen

tip@bakkeveen.nl

ghwouters@hotmail.com

info@deharmsdobbe.nl 

samenwerking Gorredijk

Anneke Breeuwsma

info@whigorredijk.nl

samenwerking Nij Beets-De Veenhoop

Pieter Huyskes

 

 

St. beekdal Koningsdiep

Lenneke Buller

lb@lennekebuller.nl

 

 

 

Winkeliersver. Drachten

 

h.i.drachten@kpnplanet.nl

info@ovdrachten.nl

Smelnes Erfskip Smallingerland

Tiny Derks, en anderen

Tiny46@gmail.com

Nat Park Alde Feanen

Via Elizabeth Pilat

 

Watersportveren. Drachten

 

 

MIVERO

 

mivero@live.nl

 

 

 

 

de Buorkerij

Afke de With

info@debuorkerij.nl

MTB-werkgroep

Andreas Post/

Jan Hendrik Kramer

 

Wandelnet

Bindert Kloosterman

 

Watersport Friesland/

E-varen

Anne van der Meer

 

St. Nije Kompanjons

Jantinus Have, Sieger Mulder

Sieger.mulder@ziggo.nl

Werkgroep ruiteren/mennen

Harry Dijkstra

 

Samenwerkende Groepsaccomm. Friesland SGAF

Hessel Koopmans

info@sgaf.nl