"Onze overtuiging is: SAMEN zetten wij de Friese Wouden op de kaart!"

 

Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden  is een organisatie van en voor ruim 400 ondernemers en andere organisaties uit de recreatie- en toeristische sector in de Friese Wouden, de Zuidoosthoek van Friesland.

Het netwerk zet zich in om gezamenlijk de positie van de sector Recreatie- en Toerisme te ontwikkelen, samenwerking te bevorderen en de regio te promoten.  

 

De stichting werkt oa samen met 3 gemeenten in het werkgebied, namelijk gemeente Heerenveen, gemeente Opsterland en gemeente Smallingerland. De uitvoering is gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 2015-2018 (Klik hier) die vastgesteld is in december 2015 in de Streekagenda. Voor de uitvoering van de promotie en projecten kan de stichting beschikken over werkbudget, beschikbaargesteld door de gemeenten.

 

Naast het Toeristisch Netwerk voor de hele regio,  zijn nog diverse werkgroepen actief, vaak op kleinere schaal of met een specifiek onderwerp. Zie tabblad platforms voor specifieke informatie.

 

De werkzaamheden worden geconcretiseerd door de regioaanjager Anneke Lukkes in samenwerking met Jelinda van den Hoven, medewerker recreatie en toerisme. Als u vragen of suggesties hebt, schroom dan niet en neem gerust contact op via annekelukkes@tnfw.nl of bel met 06 - 154 27 451. 

 

Het bestuur van de stichting is bij voorkeur een afspiegeling van diverse sectoren, verspreid over het werkgebied. U kunt hen bereiken door persoonlijk te bellen of door een mail te sturen naar bestuur@tnfw.nl. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

voorzitter

Maaike Ploeg, 06-23828189

Groepsaccommodatie en vergaderlocatie De Turfhoeke, Gorredijk

 

secretaris

Isabelle Lamsma, 06-31582730

Restaurant het Spijshuys. Boornbergum

 

penningmeester

Henk Markus, 06-51752241

Voorzitter St. Fryske Frucht, Heerenveen

 

 

 

l